Home | About Us | Info | Buy | Sell | To Pay | Images | Library | Advice | Search | RSS Feeds | Site Map | Contact Us   
Price List 309 marble blocks and slabs Greece      www.findstone.com             info@findstone.com

MATERIAL

BLOCKS

SMALL BLOCKS

SLABS 2 CM POLISHED

KYCNOS EX-A1

259,87 /ton

175,13 /ton

39,55 /m2

KYCNOS A1-2

225,97 /ton

175,13 /ton

33,90 /m2

KYCNOS B (com)

175,13 /ton

90,39 /ton

20,34 /m2

CYROS white

/ton

/ton

29,38 /m2

VOLAKAS EX-A1

225,97 /ton

158,18 /ton

29,38 /m2

VOLAKAS A1-2

186,43 /ton

158,18 /ton

24,86 /m2

VOLAKAS B (com)

258,18 /ton

79,09 /ton

15,82 /m2

CREMA ONORATO

/ton

/ton

33,90 /m2

CREMA

/ton

/ton

30,51 /m2

CAMPOS

/ton

/ton

27,00 /m2

BRAVO EXTRA

700 /ton

/ton

 /m2

THASSOS

508,44 /ton

327,66 /ton

 

THASSOS EX-A1

/ton

/ton

 121,50 /m2

THASSOS A1-2

/ton

/ton

95,23 /m2

THASSOS A2-3

/ton

/ton

52,53  /m2

NAXOS 1ST

/ton

/ton

64,40 /m2

BLACK LEVADIA

/ton

/ton

 48,58 /m2

JANNINA BEIGE

/ton

/ton

 48,58 /m2

ROSSO ANTICO

/ton

/ton

48,58  /m2

GREEN TINOS

/ton

/ton

64,40 /m2

CRYSTALLINA

/ton

/ton

28,25 /m2

SEMI-WHITE

418,05 /m3

/ton

20,34 /m2

PRINOS WHITE

/ton

/ton

39,55 /m2

PINK LAFKOS

/ton

/ton

85,87 /m2

GIALLO MED

/ton

/ton

42,93/m2

GREEN SHADOW

/ton

/ton

47,54 /m2

ASTORIA GREY

/ton

/ton

16,95 /m2